Muzykoterapia - kamertony

W Muzykoterapii nośnikiem uzdrawiających wibracji są kamertony. Te metalowe, precyzyjnie dostrojone narzędzia wydają dźwięki które wpływają na ciało człowieka, jego komórki, narządy oraz psychikę. Naprawiają wszelkie rozstrojenia, przywracając harmonię, niezbędną w procesie uzdrawiania.

Ciało ludzkie jest doskonałym przewodnikiem wibracji. W prawie 70% składa się ono z wody, która przechwytuje odpowiednie dźwięki, zmieniając swoje właściwości pod wpływem energii dźwięku, ale również intencji terapeuty (dr Emoto). Komórki dostrajając się do tonacji kamertonów, zestrajają się do wzorcowych dźwięków. Są pociągane przez silniejszą i prawidłowo ustaloną energię , co wpływa na ich zdrowienie.

Podczas zabiegu można odczuć delikatnie wibracje, komórki dotykane dźwiękiem zaczynają karmić się harmonią i utrzymywać swój prawidłowy kształt po zabiegu. Muzykoterapia kamertonowa to metoda bardzo delikatna, nieinwazyjna a jednocześnie działająca bardzo głęboko i kompleksowo na poziomie ciała, psychiki i ducha.

Dla wszystkiego we wszechświecie istnieje charakterystyczna przypisana częstotliwość. Każda istota, narząd, komórka w trakcie trwania życia, z powodu różnych doświadczeń może ulec uszkodzeniu.

Brak prawidłowej wibracji powoduje dyskomfort, różnego typu niedomagania, złe samopoczucie, utratę siły i apetytu do pełnego i szczęśliwego życia. Wszelkie, utrzymywane przez dłuższy czas niedomagania powodują w efekcie końcowym choroby. Kamertony służą przywracaniu wzorcowych częstotliwości tak by człowiek mógł funkcjonować w sposób prawidłowy na płaszczyźnie psychicznej i fizycznej . Kąpiel w doskonałych dźwiękach to błogość, spokój i powrót do zdrowia.

Zapraszam na zabieg

Wojtek Idzik

Umów się na zabieg

Opcja I - 30 MINUT 170 ZŁ
Opcja II - 60 MINUT 300 ZŁ